Diskografin är främst avsedd för Ted Gärdestads levnadsår!Samlingsskivorna har  skippats helt!    
Utgivningar som getts ut internationellt finns med flera konvolut.  Vi har valt att begränsa oss vid konvoluten, så diskografin är inte helt komplett på så vis och kommer inte heller bli.

Det finns fler utgivningar än vad  man kan tro...